Informace

Služby - marketing

Rádi se staneme vašimi partnery při přípravě PR článků či dalších komunikačních sdělení, prezentací v PowerPointu či video animací, jejichž cílem je ukázat firmu v co nejlepším světle. Profesionální a kreativní zpracování Vašich požadavků odliší vaši firmu a vaše produkty od konkurence.

Služby - marketing Počet produktů: 28

Podkategorie

 • Marketingové služby

  Motto: Marketingové služby jsou jako víno: jsou tím kvalitnější, čím je vztah mezi klientem a poskytovatelem služeb vyzrálejší. Vztah vzájemného respektu a důvěry je v naší společnosti vždy základem vzájemné dlouhodobé spolupráce. MARKETINGOVÉ SLUŽBY Náš tým specialistů v oboru integrované marketingové komunikace je připraven vypracovat účinné marketingové řešení a pomoci firmám obzvláště v segmentu malých a středních firem úspěšně obhájit své místo na trhu a zvládnout konkurenční boj. JAKÉ KONKRÉTNÍ NÁSTROJE v procesu vypracování marketingové strategie a marketingového plánu používáme? Jedná se o následující nástroje: • SWOT analýza (slabé stránky, silné stránky, příležitosti i hrozby) • STEEP analýza • Porterovu analýzu pěti konkurenčních sil Dále připravíme pro naše klienty aktuální kritický rozbor dění na jejich konkrétním trhu, kde kromě klasického modelu segmentace trhu zařazujeme do naší nabídky i nejnovější žádané modely aktivní participace klientů na tvorbě samotné marketingové strategie Další oblastí, která doznává velkých změn, je oblast výběru a mixu komunikačních nástrojů od klasických jako jsou osobní prodej, reklamní pošta, reklama, PR, výstavy, sponzoring, podpora prodeje, prvky korporátní identity a elektronická reklama na internetu, až po nejmodernější prvky digitálního marketingu jako jsou mobilní marketing, QR kódy či geolokační služby. Za velmi významnou považujeme i oblast komunikace v prostředí sociálních sítí. Rádi s našimi klienty posoudíme a navrhneme nejvhodnější komunikační mix. CENY Ceny za tyto služby jsou vždy stanoveny individuálně v závislosti na rozsahu a náročnosti zakázky na základě vzájemné dohody. Upřednostňujeme dlouhodobé obchodní vztahy, ale budeme se rádi a s náležitou péčí věnovat i Vašemu jednotlivému požadavku.

 • PR služby

  Motto: „V době reklamních sdělení všude kolem nás je VÝBORNĚ NAPSANÝ PR ČLÁNEK pohlazením po duši. Člověk si ho rád přečte,dobře pamatuje a sdílí s přáteli.“ PR SLUŽBY Pokud již někdo slyšel pozitivně laděný příběh o vás či o vaší společnosti, je tím již předurčen, aby vás měl rád. Public relations (PR), tedy vztahy s veřejností a vaše image v očích veřejnosti mohou být dokonce odrazovým můstkem pro získání zakázek. S vaší pomocí dokážeme pečlivě připravit váš příběh – s veškerým uměním zkušeného vypravěče – a začneme jej vyprávět vašim zaměstnancům, médiím, potenciálním zákazníků a vlastně celému světu. Jako specialisté poskytující služby PR v sektoru B2B vždy dokážeme:


  • poskytnout klientům osobní přístup a máme pro ně vždy dostatečné množství času, neboť jen tak můžeme porozumět jejich specifickým podnikatelským záměrům a strategii. Teprve
    dokonalé pochopení situace klienta nám dává jistotu, že PR sdělení dosáhne kýženého výsledku;
  • zajistíme, aby PR sdělení našeho klienta bylo prezentováno veřejnosti prostřednictvím účinných a nákladově efektivních komunikačních nástrojů;
  • dokážeme převyprávět váš příběh tak, jak byste si přáli, aby pravdivé sdělení o vaší společnosti bylo prezentováno na veřejnosti.
  • PR služby poskytujeme jak v jazyce českém, tak i v jazyce anglickém.
  We provide PR services both in Czech and English languages. 

  Kromě níže uvedených produktů nabízíme našim klientům i další produkty PR portfolia jako jsou krizová komunikace, výroční zprávy, projevy, pozvánky, tvorba newsletteru, tvorba elektronického nebo tištěného firemního či oborového časopisu, komunikace na sociálních sítích, příprava press kitu, organizace tiskové konference, komunikace s novináři, vystupování v médiích a PR v zahraničí v anglickém jazyce – toto vše jsou služby, které ve spolupráci s klientem rádi zajistíme. Cena za tyto služby je stanovena individuálně v závislosti na rozsahu a náročnosti zakázky a je vždy "fair play". 

 • PowerPointové prezentace na míru
na stránku
Zobrazeno 1 – 12 z 28 položek
 • 1 500,00 Kč

  Konzultace v oblasti PR služeb - 1 hodina (60 minut)Jedná se o osobní setkání v sídle naší společnosti, popř. prostřednictvím telefonu či telefonického spojení přes SKYPE, v předem stanoveném čase.      

  1 500,00 Kč
 • 1 800,00 Kč

  Pro stávající klienty připravíme tiskovou zprávu v rozsahu 1 NS (1 normostrana = 1800 znaků včetně mezer) do 3 - 5 pracovních dnů. Klient se zavazuje poskytnout pravdivé informace a veškerou součinnost.

  1 800,00 Kč
 • 2 700,00 Kč

  Tisková zpráva EXPRESS pro stávajícího klienta bude vypracována v pracovních dnech do 48 hodin  od zadání požadavku. Cena je účtována s expresním příplatkem. Pro stávající klienty připravíme tiskovou zprávu v rozsahu 1 NS (1 normostrana = 1800 znaků včetně mezer). Klient se zavazuje poskytnout pravdivé informace a veškerou součinnost.  

  2 700,00 Kč
 • 3 600,00 Kč

  Tisková zpráva SUPER EXPRESS pro stávajícího klienta bude vypracována v pracovních dnech do 24 hodin  od zadání požadavku. Cena je účtována s expresním příplatkem. Pro stávající klienty připravíme tiskovou zprávu v rozsahu 1 NS (1 normostrana = 1800 znaků včetně mezer). Klient se zavazuje poskytnout pravdivé informace a veškerou součinnost.  

  3 600,00 Kč
 • 3 600,00 Kč

  Pro NOVÉ klienty připravíme tiskovou zprávu v rozsahu 1 NS (1 normostrana = 1800 znaků včetně mezer) do 3 - 5 pracovních dnů. Klient se zavazuje poskytnout pravdivé informace a veškerou součinnost.

  3 600,00 Kč
 • 5 400,00 Kč

  Tisková zpráva EXPRESS pro NOVÉHO klienta bude vypracována v pracovních dnech do 48 hodin  od zadání požadavku. Cena je účtována s expresním příplatkem. Pro nové klienty připravíme tiskovou zprávu v rozsahu 1 NS (1 normostrana = 1800 znaků včetně mezer). Klient se zavazuje poskytnout pravdivé informace a veškerou součinnost.  

  5 400,00 Kč
 • 7 200,00 Kč

  Tisková zpráva SUPER EXPRESS pro NOVÉHO klienta bude vypracována v pracovních dnech do 24 hodin  od zadání požadavku. Cena je účtována se 100 % příplatkem. Pro nové klienty připravíme tiskovou zprávu v rozsahu 1 NS (1 normostrana = 1800 znaků včetně mezer). Klient se zavazuje poskytnout pravdivé informace a veškerou součinnost. 

  7 200,00 Kč
 • 5 000,00 Kč

  LOGO - základní grafický návrh pro vytvoří naši odborníci v úzké spolupráci s klientem. Klientský brief (zadání požadavků) zpracuje odborník na integrovanou marketingovou komunikaci v těsné součinnosti s grafikem.

  5 000,00 Kč
 • 1 000,00 Kč

  REKLAMNÍ SLOGAN doprovázející název/značku firmy či slogan pro reklamní kampaň pro vytvoří naši odborníci v úzké spolupráci s klientem. Klientský brief (zadání požadavků) zpracuje odborník na integrovanou marketingovou komunikaci v těsné součinnosti s grafikem. 

  1 000,00 Kč
 • 3 000,00 Kč

  PR článek propagující nový výrobek, reklamní kampaň či aktuální dění ve vaší firmě v rozsahu 1 x A4  (1800 znaků včetně mezer) připraví naši odborníci na integrovanou marketingovou komunikaci v těsné součinnosti s klientem. Klient se zavazuje poskytnout úplné a pravdivé informace a připravit co nejúplnější klientský brief (zadání požadavků).

  3 000,00 Kč
 • 2 000,00 Kč

  PR článek propagující nový výrobek, reklamní kampaň či aktuální dění ve vaší firmě v rozsahu 1 x A5  (900 znaků včetně mezer) připraví naši odborníci na integrovanou marketingovou komunikaci v těsné součinnosti s klientem. Klient se zavazuje poskytnout úplné a pravdivé informace a připravit co nejúplnější klientský brief (zadání požadavků).

  2 000,00 Kč
 • 100,00 Kč

  Korekturou se rozumí pravopisná a stylistická úprava textu v češtině - běžné opravy a úpravy 1 normostrany textu (1 NS = 1800 znaků včetně mezer).                          

  100,00 Kč
Zobrazeno 1 – 12 z 28 položek