Informace

Nové produkty

Marketingové služby
Marketingové služby

Motto: Marketingové služby jsou jako víno: jsou tím kvalitnější, čím je vztah mezi klientem a poskytovatelem služeb vyzrálejší. Vztah vzájemného respektu a důvěry je v naší společnosti vždy základem vzájemné dlouhodobé spolupráce. MARKETINGOVÉ SLUŽBY Náš tým specialistů v oboru integrované marketingové komunikace je připraven vypracovat účinné marketingové řešení a pomoci firmám obzvláště v segmentu malých a středních firem úspěšně obhájit své místo na trhu a zvládnout konkurenční boj. JAKÉ KONKRÉTNÍ NÁSTROJE v procesu vypracování marketingové strategie a marketingového plánu používáme? Jedná se o následující nástroje: • SWOT analýza (slabé stránky, silné stránky, příležitosti i hrozby) • STEEP analýza • Porterovu analýzu pěti konkurenčních sil Dále připravíme pro naše klienty aktuální kritický rozbor dění na jejich konkrétním trhu, kde kromě klasického modelu segmentace trhu zařazujeme do naší nabídky i nejnovější žádané modely aktivní participace klientů na tvorbě samotné marketingové strategie Další oblastí, která doznává velkých změn, je oblast výběru a mixu komunikačních nástrojů od klasických jako jsou osobní prodej, reklamní pošta, reklama, PR, výstavy, sponzoring, podpora prodeje, prvky korporátní identity a elektronická reklama na internetu, až po nejmodernější prvky digitálního marketingu jako jsou mobilní marketing, QR kódy či geolokační služby. Za velmi významnou považujeme i oblast komunikace v prostředí sociálních sítí. Rádi s našimi klienty posoudíme a navrhneme nejvhodnější komunikační mix. CENY Ceny za tyto služby jsou vždy stanoveny individuálně v závislosti na rozsahu a náročnosti zakázky na základě vzájemné dohody. Upřednostňujeme dlouhodobé obchodní vztahy, ale budeme se rádi a s náležitou péčí věnovat i Vašemu jednotlivému požadavku.

Marketingové služby V této kategorii není žádné zboží.