Informace

PR služby
PR služby

Motto: „V době reklamních sdělení všude kolem nás je VÝBORNĚ NAPSANÝ PR ČLÁNEK pohlazením po duši. Člověk si ho rád přečte,dobře pamatuje a sdílí s přáteli.“ PR SLUŽBY Pokud již někdo slyšel pozitivně laděný příběh o vás či o vaší společnosti, je tím již předurčen, aby vás měl rád. Public relations (PR), tedy vztahy s veřejností a vaše image v očích veřejnosti mohou být dokonce odrazovým můstkem pro získání zakázek. S vaší pomocí dokážeme pečlivě připravit váš příběh – s veškerým uměním zkušeného vypravěče – a začneme jej vyprávět vašim zaměstnancům, médiím, potenciálním zákazníků a vlastně celému světu. Jako specialisté poskytující služby PR v sektoru B2B vždy dokážeme:


• poskytnout klientům osobní přístup a máme pro ně vždy dostatečné množství času, neboť jen tak můžeme porozumět jejich specifickým podnikatelským záměrům a strategii. Teprve
  dokonalé pochopení situace klienta nám dává jistotu, že PR sdělení dosáhne kýženého výsledku;
• zajistíme, aby PR sdělení našeho klienta bylo prezentováno veřejnosti prostřednictvím účinných a nákladově efektivních komunikačních nástrojů;
• dokážeme převyprávět váš příběh tak, jak byste si přáli, aby pravdivé sdělení o vaší společnosti bylo prezentováno na veřejnosti.
• PR služby poskytujeme jak v jazyce českém, tak i v jazyce anglickém.
We provide PR services both in Czech and English languages. 

Kromě níže uvedených produktů nabízíme našim klientům i další produkty PR portfolia jako jsou krizová komunikace, výroční zprávy, projevy, pozvánky, tvorba newsletteru, tvorba elektronického nebo tištěného firemního či oborového časopisu, komunikace na sociálních sítích, příprava press kitu, organizace tiskové konference, komunikace s novináři, vystupování v médiích a PR v zahraničí v anglickém jazyce – toto vše jsou služby, které ve spolupráci s klientem rádi zajistíme. Cena za tyto služby je stanovena individuálně v závislosti na rozsahu a náročnosti zakázky a je vždy "fair play". 

PR služby Počet produktů: 25

na stránku
Zobrazeno 1 – 12 z 25 položek
 • 1 500,00 Kč

  Konzultace v oblasti PR služeb - 1 hodina (60 minut)Jedná se o osobní setkání v sídle naší společnosti, popř. prostřednictvím telefonu či telefonického spojení přes SKYPE, v předem stanoveném čase.      

  1 500,00 Kč
 • 1 800,00 Kč

  Pro stávající klienty připravíme tiskovou zprávu v rozsahu 1 NS (1 normostrana = 1800 znaků včetně mezer) do 3 - 5 pracovních dnů. Klient se zavazuje poskytnout pravdivé informace a veškerou součinnost.

  1 800,00 Kč
 • 2 700,00 Kč

  Tisková zpráva EXPRESS pro stávajícího klienta bude vypracována v pracovních dnech do 48 hodin  od zadání požadavku. Cena je účtována s expresním příplatkem. Pro stávající klienty připravíme tiskovou zprávu v rozsahu 1 NS (1 normostrana = 1800 znaků včetně mezer). Klient se zavazuje poskytnout pravdivé informace a veškerou součinnost.  

  2 700,00 Kč
 • 3 600,00 Kč

  Tisková zpráva SUPER EXPRESS pro stávajícího klienta bude vypracována v pracovních dnech do 24 hodin  od zadání požadavku. Cena je účtována s expresním příplatkem. Pro stávající klienty připravíme tiskovou zprávu v rozsahu 1 NS (1 normostrana = 1800 znaků včetně mezer). Klient se zavazuje poskytnout pravdivé informace a veškerou součinnost.  

  3 600,00 Kč
 • 3 600,00 Kč

  Pro NOVÉ klienty připravíme tiskovou zprávu v rozsahu 1 NS (1 normostrana = 1800 znaků včetně mezer) do 3 - 5 pracovních dnů. Klient se zavazuje poskytnout pravdivé informace a veškerou součinnost.

  3 600,00 Kč
 • 5 400,00 Kč

  Tisková zpráva EXPRESS pro NOVÉHO klienta bude vypracována v pracovních dnech do 48 hodin  od zadání požadavku. Cena je účtována s expresním příplatkem. Pro nové klienty připravíme tiskovou zprávu v rozsahu 1 NS (1 normostrana = 1800 znaků včetně mezer). Klient se zavazuje poskytnout pravdivé informace a veškerou součinnost.  

  5 400,00 Kč
 • 7 200,00 Kč

  Tisková zpráva SUPER EXPRESS pro NOVÉHO klienta bude vypracována v pracovních dnech do 24 hodin  od zadání požadavku. Cena je účtována se 100 % příplatkem. Pro nové klienty připravíme tiskovou zprávu v rozsahu 1 NS (1 normostrana = 1800 znaků včetně mezer). Klient se zavazuje poskytnout pravdivé informace a veškerou součinnost. 

  7 200,00 Kč
 • 1 000,00 Kč

  REKLAMNÍ SLOGAN doprovázející název/značku firmy či slogan pro reklamní kampaň pro vytvoří naši odborníci v úzké spolupráci s klientem. Klientský brief (zadání požadavků) zpracuje odborník na integrovanou marketingovou komunikaci v těsné součinnosti s grafikem. 

  1 000,00 Kč
 • 3 000,00 Kč

  PR článek propagující nový výrobek, reklamní kampaň či aktuální dění ve vaší firmě v rozsahu 1 x A4  (1800 znaků včetně mezer) připraví naši odborníci na integrovanou marketingovou komunikaci v těsné součinnosti s klientem. Klient se zavazuje poskytnout úplné a pravdivé informace a připravit co nejúplnější klientský brief (zadání požadavků).

  3 000,00 Kč
 • 2 000,00 Kč

  PR článek propagující nový výrobek, reklamní kampaň či aktuální dění ve vaší firmě v rozsahu 1 x A5  (900 znaků včetně mezer) připraví naši odborníci na integrovanou marketingovou komunikaci v těsné součinnosti s klientem. Klient se zavazuje poskytnout úplné a pravdivé informace a připravit co nejúplnější klientský brief (zadání požadavků).

  2 000,00 Kč
 • 100,00 Kč

  Korekturou se rozumí pravopisná a stylistická úprava textu v češtině - běžné opravy a úpravy 1 normostrany textu (1 NS = 1800 znaků včetně mezer).                          

  100,00 Kč
 • 150,00 Kč

  Korekturou se rozumí pravopisná a stylistická úprava textu v češtině - rozsáhlejší redakční úpravy 1 normostrany textu (1 NS = 1800 znaků včetně mezer).                          

  150,00 Kč
Zobrazeno 1 – 12 z 25 položek