Informace

 • 2 000,00 Kč

  PR článek propagující nový výrobek, reklamní kampaň či aktuální dění ve vaší firmě v rozsahu 1 x A5  (900 znaků včetně mezer) připraví naši odborníci na integrovanou marketingovou komunikaci v těsné součinnosti s klientem. Klient se zavazuje poskytnout úplné a pravdivé informace a připravit co nejúplnější klientský brief (zadání požadavků).

  2 000,00 Kč
 • 2 700,00 Kč

  Tisková zpráva EXPRESS pro stávajícího klienta bude vypracována v pracovních dnech do 48 hodin  od zadání požadavku. Cena je účtována s expresním příplatkem. Pro stávající klienty připravíme tiskovou zprávu v rozsahu 1 NS (1 normostrana = 1800 znaků včetně mezer). Klient se zavazuje poskytnout pravdivé informace a veškerou součinnost.  

  2 700,00 Kč
 • 4 000,00 Kč

  Online katalog ve formě FlippingBook (tj. listovací katalog/brožura/informační materiál online) do 50 stran textu. Klient dodá výchozí materiál zpracovaný ve formátu PDF. Jedná se o moderní, žádanou a atraktivní formu propagačního materiálu k umístění na webové stránky.                                                                                

  4 000,00 Kč
 • 1 000,00 Kč

  REKLAMNÍ SLOGAN doprovázející název/značku firmy či slogan pro reklamní kampaň pro vytvoří naši odborníci v úzké spolupráci s klientem. Klientský brief (zadání požadavků) zpracuje odborník na integrovanou marketingovou komunikaci v těsné součinnosti s grafikem. 

  1 000,00 Kč
 • 0,00 Kč

  Angličtina na cesty Unit 01 - Zaregistrovat se k letu. Stáhněte si soubor s textem a doprovodný audio záznam MP3 namluvený rodilým mluvčím. To vše je pro naše klienty ZDARMA.Audio: Bob Little/Jaroslav Kniha/Ladislava Knihová

  0,00 Kč
 • 130,00 Kč

  Korekturou se rozumí pravopisná a stylistická úprava textu v angličtině - běžné opravy a úpravy 1 normostrany textu (1 NS = 1800 znaků včetně mezer).                          

  130,00 Kč
 • 200,00 Kč

  Korekturou se rozumí pravopisná a stylistická úprava textu v angličtině - rozsáhlejší redakční úpravy 1 normostrany textu (1 NS = 1800 znaků včetně mezer).                          

  200,00 Kč
 • 1 500,00 Kč

  Konzultace v oblasti PR služeb - 1 hodina (60 minut)Jedná se o osobní setkání v sídle naší společnosti, popř. prostřednictvím telefonu či telefonického spojení přes SKYPE, v předem stanoveném čase.      

  1 500,00 Kč
 • 1 500,00 Kč

  21.6.2012 Reported Speech NÁPLŇ: Nepřímá řeč

  1 500,00 Kč
 • 4 800,00 Kč

  Prezentační dovednosti v angličtině I - jednodenní. Místo konání: Praha - bude upřesněno Lektor: PhDr. Ladislava Knihová, MBA

  4 800,00 Kč
 • 20,00 Kč

  Databáze slovíček pro Drill k učebnici Project 1 - Třetí vydání. Lekce č. 2 - Friends and family - část A - Where are you from?, počet hesel: 71

  20,00 Kč
 • 100,00 Kč

  Rodilým mluvčím ozvučený výukový soubor ve formátu MP3 + soubor PDF obsahující 63 základních anglických nepravidelných sloves ve tvaru infinitiv/minulý čas/minulé příčestí vhodný pro vaše mobilní učení - soubor si můžete uložit do mobilního telefonu, iPodu či jiného multimediálního přehrávače. Audio nahrávka: Bob Little/Ladislava Knihová  

  100,00 Kč