Informace

 • 100,00 Kč

  Světadíly, země a města anglicky Continents, countries and cities65 států a jejich hlavní města + SmartPhrasesDatabáze slovní zásoby ve formátu MP3 obsahuje 65 u nás nejčastěji používaných zemí a jejich hlavních měst, včetně světadílů, doplněná o barevnou tabulku ve formátu  PDF.Celkový počet výrazů a frází je 174.  Audio: Bob Little/Ladislava Knihová 

  100,00 Kč
 • 20,00 Kč

  Databáze slovíček pro Drill k učebnici Project 1 - Třetí vydání. Lekce č. 3 - My world - část E - Culture, English across the curriculum, Your project, počet hesel: 66

  20,00 Kč
 • 20,00 Kč

  Databáze slovíček pro Drill k učebnici Project 1 - Třetí vydání. Lekce č. 4 - Time - část D - Mickey, Millie and Mut, počet hesel: 59

  20,00 Kč
 • 105,00 Kč

  Databáze slovíček pro Drill k učebnici New Headway - Pre-Intermediate. Lekce č. 08 - 14. Zvýhodněný balíček se SLEVOU 25%!

  105,00 Kč
 • 150,00 Kč

  Korekturou se rozumí pravopisná a stylistická úprava textu v češtině - rozsáhlejší redakční úpravy 1 normostrany textu (1 NS = 1800 znaků včetně mezer).                          

  150,00 Kč
 • 5 000,00 Kč

  Online katalog ve formě FlippingBook (tj. listovací katalog/brožura/informační materiál online) do 100 stran textu. Klient dodá výchozí materiál zpracovaný ve formátu PDF. Jedná se o moderní, žádanou a atraktivní formu propagačního materiálu k umístění na webové stránky.                                                                                

  5 000,00 Kč
 • 3 000,00 Kč

  Online katalog ve formě FlippingBook (tj. listovací katalog/brožura/informační materiál online) do 30 stran textu. Klient dodá výchozí materiál zpracovaný ve formátu PDF. Jedná se o moderní, žádanou a atraktivní formu propagačního materiálu k umístění na webové stránky.                                                                                

  3 000,00 Kč
 • 3 000,00 Kč

  PR článek propagující nový výrobek, reklamní kampaň či aktuální dění ve vaší firmě v rozsahu 1 x A4  (1800 znaků včetně mezer) připraví naši odborníci na integrovanou marketingovou komunikaci v těsné součinnosti s klientem. Klient se zavazuje poskytnout úplné a pravdivé informace a připravit co nejúplnější klientský brief (zadání požadavků).

  3 000,00 Kč
 • 0,00 Kč

  Angličtina na cesty Unit 01 - Zaregistrovat se k letu. Stáhněte si soubor s textem a doprovodný audio záznam MP3 namluvený rodilým mluvčím. To vše je pro naše klienty ZDARMA.Audio: Bob Little/Jaroslav Kniha/Ladislava Knihová

  0,00 Kč
 • 1 500,00 Kč

  Present Simple and Present Continuous Náplň kurzu: PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ A PŘÍTOMNÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ

  1 500,00 Kč
 • 7 200,00 Kč

  Tisková zpráva SUPER EXPRESS pro NOVÉHO klienta bude vypracována v pracovních dnech do 24 hodin  od zadání požadavku. Cena je účtována se 100 % příplatkem. Pro nové klienty připravíme tiskovou zprávu v rozsahu 1 NS (1 normostrana = 1800 znaků včetně mezer). Klient se zavazuje poskytnout pravdivé informace a veškerou součinnost. 

  7 200,00 Kč
 • 120,00 Kč

  Business English Phrases 1 - Meet Business Partners - produkt ve formě ozvučené powerpointové prezentace s animacemi a příjemnou grafikou. Kombinace grafického zpracování a ozvučení rodilým mluvčím výrazným způsobem posiluje zapamatování slovíček a frází.Počet frází: 25Audio: Bob Little/Ladislava Knihová

  120,00 Kč