Informace

 • 4 800,00 Kč

  Prezentační dovednosti v angličtině I - jednodenní. Místo konání: Praha - bude upřesněno Lektor: PhDr. Ladislava Knihová, MBA

  4 800,00 Kč
 • 3 000,00 Kč

  PR článek propagující nový výrobek, reklamní kampaň či aktuální dění ve vaší firmě v rozsahu 1 x A4  (1800 znaků včetně mezer) připraví naši odborníci na integrovanou marketingovou komunikaci v těsné součinnosti s klientem. Klient se zavazuje poskytnout úplné a pravdivé informace a připravit co nejúplnější klientský brief (zadání požadavků).

  3 000,00 Kč
 • 20,00 Kč

  Databáze slovíček pro Drill k učebnici Project 1 - Třetí vydání. Lekce č. 3 - My world - část D - My school, počet hesel: 42

  20,00 Kč
 • 2 700,00 Kč

  Tisková zpráva EXPRESS pro stávajícího klienta bude vypracována v pracovních dnech do 48 hodin  od zadání požadavku. Cena je účtována s expresním příplatkem. Pro stávající klienty připravíme tiskovou zprávu v rozsahu 1 NS (1 normostrana = 1800 znaků včetně mezer). Klient se zavazuje poskytnout pravdivé informace a veškerou součinnost.  

  2 700,00 Kč
 • 20,00 Kč

  Databáze slovíček pro Drill k učebnici Project 1 - Třetí vydání. Lekce č. 01 - Introduction - část B - In the classroom, počet hesel: 50

  20,00 Kč
 • 3 600,00 Kč

  Tisková zpráva SUPER EXPRESS pro stávajícího klienta bude vypracována v pracovních dnech do 24 hodin  od zadání požadavku. Cena je účtována s expresním příplatkem. Pro stávající klienty připravíme tiskovou zprávu v rozsahu 1 NS (1 normostrana = 1800 znaků včetně mezer). Klient se zavazuje poskytnout pravdivé informace a veškerou součinnost.  

  3 600,00 Kč
 • 130,00 Kč

  Korekturou se rozumí pravopisná a stylistická úprava textu v angličtině - běžné opravy a úpravy 1 normostrany textu (1 NS = 1800 znaků včetně mezer).                          

  130,00 Kč
 • 60,00 Kč

  Databáze slovíček ve formátu MP3 k učebnici Professional English in Use - Marketing.   Lekce č. 34, TV and radio, počet hesel: 72   Audio: Bob Little/Ladislava Knihová

  60,00 Kč
 • 120,00 Kč

  Giving directions 1 - produkt ve formě ozvučené powerpointové prezentace s animacemi a příjemnou grafikou. Kombinace grafického zpracování a ozvučení rodilým mluvčím výrazným způsobem posiluje zapamatování slovíček a frází.Počet frází: 60Audio: Bob Little/Ladislava Knihová

  120,00 Kč
 • 20,00 Kč

  Databáze slovíček pro Drill k učebnici Project 1 - Třetí vydání. Lekce č. 4 - Time - část E - Culture, English across the curriculum, Your Project, počet hesel: 68

  20,00 Kč
 • 242,00 Kč

  In his book, Bob Little has shared his invaluable professional life-time experience. The book provides learning and development professionals with ready-to-use step-by-step instructions applicable to their everyday challenges. They will benefit from highly valuable comprehensive sets of precisely formulated questions helping to deal with methodological,...

  242,00 Kč
 • 1 500,00 Kč

  Past Simple and Present Perfect NÁPLŇ: PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS A MINULÝ ČAS

  1 500,00 Kč