Informace

Tipy pro výuku 1. díl

Prezentační dovednosti

Připravili jsme pro Vás 23 zajímavých tipů pro zefektivnění výuky, zlepšení výkonu lektora či učitele při organizaci přednáškové činnosti či výkladu látky ve škole.

Autor: David Gibson

Z anglického originálu přeložila: PhDr. Ladislava Knihová

Více informací

0,00 Kč s DPH

Více informací

Osvěžující nápady na interaktivní zapojení studentů do určitých částí výuky zcela mění atmosféru v přednáškovém sále či ve třídě a napomohou pedagogům proměnit vyučování v atraktivní, zajímavý a poutavý zážitek. Materiál je též inspirací pro každého z nás, jehož úkolem je vystoupit před publikem byť jen příležitostně. Zdánlivé maličkosti promyšleně zakomponované do našeho vystoupení přispějí k úspěchu prezentace, oblibě přednášejícího i zapamatovatelnosti přednášené látky. 

Zařazená témata svým výběrem většinou postihují problematiku, která není zpracována v žádném jiném u nás doposud publikovaném materiálu či odborné učebnici.